อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

Introduction

MATLAB and Simulink

with Machine Learning Workshop

Thank You for Joining Us!

ขอบคุณที่เข้าร่วมอบรมกับเรา !

Please download presentation after fill evaluation form

เชิญดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนาหลังจากกรอกแบบประเมิน