TechSource Events

Learn best practices of MATLAB and Simulink products, get answers from domain experts
and network with your peers through our events

TechSource Systems Pte Ltd

Webinar Series -Ứng dụng của MATLAB trong các hệ thống xử lý tín hiệu

May 24, 2024

Tham gia các webinar miễn phí: "Công cụ quan sát và phân tích tín hiệu", "Thiết kế bộ lọc và thuật toán DSP", "Thiết kế và triển khai thuật toán FPGA/ASIC" với MATLAB và Simulink.

Read More
TechSource Systems Pte Ltd

Mastering Image Processing: Enhance, Analyze and Transform your Data

May 16, 2024

Explore cutting-edge advancements in image processing and how these techniques are transforming various industries.

Read More
TechSource Systems Pte Ltd

Explore, Preprocess, and Extract Feature Engineering from Signals with MATLAB Made Easy

May 16, 2024

Discover how our interactive tools can expedite preprocessing, analysis, and information extraction, all while automatically generating functions within applications for seamless signal management

Read More
TechSource Systems Pte Ltd

Data Science, AI and Image Analysis for Oil & Gas

May 14, 2024

Learn how to leverage MATLAB for AI applications across Downstream, Midstream and Upstream operations.

Read More
TechSource Systems Pte Ltd

Live Tech Talk – MATLAB ไม่เหมือนเดิมแล้วนะ..รู้ยัง ?

May 3, 2024

ร่วม Live สดพูดคุยการเปลี่ยนแปลงของ R2024a และ Update Trend ใหม่ๆ งานนี้จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทุกท่านที่สนใจในการเรียนรู้ในการใช้งาน MATLAB & Simulink

Read More
TechSource Systems Pte Ltd

Model-Based Design for Production Machineries – MATLAB & Simulink

May 3, 2024

Learn how leading industrial OEMs use MATLAB and Simulink for machine simulation, CAD integration, PLC code generation, and HIL testing in this informative webinar.

Read More
TechSource Systems Pte Ltd

Harnessing AI in Industrial Automation and Machinery with MATLAB

April 29, 2024

Explore the latest advancements in AI that are revolutionizing Industrial Automation, including machine learning, deep learning, computer vision, and more.

Read More
TechSource Systems Pte Ltd

Series Webinar ứng dụng MATLAB/Simulink trong bài toán điều khiển động cơ PMSM

April 22, 2024

Series Webinar ứng dụng MATLAB/Simulink trong bài toán điều khiển động cơ PMSM: Tham gia ngay để khám phá các bước thiết kế, mô phỏng và tích hợp thuật toán điều khiển động cơ. Đăng ký ngay!

Read More
TechSource Systems Pte Ltd

[สัมมนาออนไลน์ภาษาไทย] Ascendas & INCOSE Thailand: Model-Based System Engineering with MATLAB & Simulink Tools Webinar

March 19, 2024

เชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "Model-Based System Engineering with MATLAB & Simulink Tools "ร่วมเรียนรู้การพัฒนา Model-Based System ด้วยเครื่องมือ MATLAB & Simulink ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการระบบที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายยิ่งขึ้น

Read More
Showing 9 out of 55 items
QUICK ENQUIRY